helping hands

The most recent project for Ms Thanh and her “Những Đoá Hoa Tâm” Humanitarian Group was to provide warm clothes and shoes for about 600 young children in 4 different Village Schools in Kon Tum Vietnam. Kon Tum Province is a very poor region in the Central Highlands of Vietnam and lies on the border of Cambodia and Laos.

Những dự án gần đây nhất của Cô Thanh và nhóm từ thiện “Những Đóa Hoa Tâm” là gửi tặng quần áo ấm và giày dép cho khoảng 600 trẻ em tại 4 ngôi trường thuộc các làng xã khác nhau tại Kon Tum , Việt Nam. Đây là tỉnh nghèo thuộc vùng Tây Nguyên của Việt Nam, và có đường biên giới giáp với Campuchia và Lào.

If you would like to help support “Những Đoá Hoa Tâm” (or any other Helping Hands Project), please just contact Henry (at +84-90-727-9735 or henry.heirigs@earthlink.net) or Linh (at +84-90-811-2828 or thuylinh.nguyen@earthlink.net) for more details.

Nếu bạn muốn hỗ trợ nhóm “Những Đóa Hoa Tâm” (hoặc dự án Helping Hands), Để biết thêm chi tiết vui lòng liên hệ Henry (điện thoại 84 90 727 9735, email henry.heirigs@earthlink.net) hoặc Linh (điện thoại +84-90-811-2828 email thuylinh.nguyen@earthlink.net)

ANY and ALL support will be greatly appreciated!
Even a Small Contribution will still make a Big Improvement in the Lives of Individuals and Families who desperately NEED our HELP!
Thank you!

BẤT KỲ và MỌI ủng hộ đều được chúng tôi trân trọng!
Những đóng góp dù nhỏ của Quý vị cũng sẽ mang đến một sự thay đổi lớn trong cuộc đời của những cá nhân và gia đình của những người tuyệt vọng đang CẦN sự GIÚP ĐỠ của tất cả chúng ta.
Xin cảm ơn các bạn